Τιμές

Τιμές επαγγελματικές κάρτες:

Τιμή ανά συσκευασία. (1 Πακέτο = 1 Πρόσωπο)
ΗΠΑ, Δολάριο ΗΠΑ (USD), Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
τεμ. 1 όψη (4+0) 2 όψεις (4+4)
60 29,47 $ 47,14 $
100 31,73 $ 50,77 $
150 36,27 $ 58,02 $
200 40,80 $ 65,28 $
250 47,60 $ 76,16 $
300 51,00 $ 81,60 $
400 54,40 $ 87,04 $
500 60,06 $ 96,10 $
600 69,13 $ 110,61 $
700 73,66 $ 117,86 $
800 83,86 $ 134,18 $
900 90,66 $ 145,06 $
1000 95,20 $ 152,31 $
1100 99,73 $ 159,57 $
1200 105,40 $ 168,63 $
Τέλος αποστολής και επεξεργασίας:
Όταν πληρώνετε εκ των προτέρων (Πιστωτική κάρτα, Πληρωμή μέσω PayPal, Μεταφορά χρημάτων): 7,93 $
Η παράδοση είναι δωρεάν, από το 300 τεμ!

Φωτογραφία τιμές ημερολόγιο:

Τιμή ανά τεμάχιο.
ΗΠΑ, Δολάριο ΗΠΑ (USD), Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
τεμ. Ημερολόγιο τοίχου A3 Ημερολόγιο τοίχου A4 Desktop ημερολόγιο
1 26,07 $ 23,80 $ 22,67 $
2 24,93 $ 22,67 $ 21,53 $
3 23,80 $ 21,53 $ 20,40 $
4 22,67 $ 20,40 $ 19,27 $
5 21,53 $ 19,27 $ 18,13 $
6 20,40 $ 18,13 $ 17,00 $
7 19,27 $ 18,13 $ 17,00 $
8 19,27 $ 18,13 $ 17,00 $
9 19,27 $ 18,13 $ 17,00 $
10+ 19,27 $ 18,13 $ 17,00 $
Τέλος αποστολής και επεξεργασίας:
Όταν πληρώνετε εκ των προτέρων (Πιστωτική κάρτα, Πληρωμή μέσω PayPal, Μεταφορά χρημάτων): 17,00 $
Η παράδοση είναι δωρεάν, από το 3 τεμ!

τιμές Photobook:

Τιμή ανά τεμάχιο.
ΗΠΑ, Δολάριο ΗΠΑ (USD), Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Μέγεθος: 20x20 cm (κανονικό μέγεθος)


τεμ. Φωτογραφία φυλλάδιο 20x20 cm, Συρραμμένα
  10 όψεις 20 40
1 14,01 $ 16,81 $ 21,71 $
2 13,31 $ 15,97 $ 20,62 $
3 12,61 $ 15,13 $ 19,54 $
4 11,90 $ 14,29 $ 18,45 $
5 11,90 $ 14,29 $ 18,45 $
6 11,20 $ 13,45 $ 17,37 $
7 11,20 $ 13,45 $ 17,37 $
8 10,50 $ 12,61 $ 16,28 $
9 10,50 $ 12,61 $ 16,28 $
10+ 10,50 $ 12,61 $ 16,28 $
τεμ. Photobook 20x20 cm, Σκληρό εξώφυλλο
  60 όψεις 80 100 120
1 27,66 $ 31,86 $ 36,06 $ 40,27 $
2 26,28 $ 30,27 $ 34,26 $ 38,25 $
3 24,89 $ 28,68 $ 32,46 $ 36,24 $
4 23,51 $ 27,08 $ 30,65 $ 34,23 $
5 23,51 $ 27,08 $ 30,65 $ 34,23 $
6 22,13 $ 25,49 $ 28,85 $ 32,21 $
7 22,13 $ 25,49 $ 28,85 $ 32,21 $
8 20,75 $ 23,90 $ 27,05 $ 30,20 $
9 20,75 $ 23,90 $ 27,05 $ 30,20 $
10+ 20,75 $ 23,90 $ 27,05 $ 30,20 $

Μέγεθος: 20x29 cm (μέγεθος Α4.)


τεμ. Φωτογραφία φυλλάδιο 20x29 cm, Συρραμμένα
  10 όψεις 20 40
1 21,01 $ 25,21 $ 32,56 $
2 19,96 $ 23,95 $ 30,93 $
3 18,91 $ 22,69 $ 29,31 $
4 17,86 $ 21,43 $ 27,68 $
5 17,86 $ 21,43 $ 27,68 $
6 16,81 $ 20,17 $ 26,05 $
7 16,81 $ 20,17 $ 26,05 $
8 15,76 $ 18,91 $ 24,42 $
9 15,76 $ 18,91 $ 24,42 $
10+ 15,76 $ 18,91 $ 24,42 $
τεμ. Photobook 20x29 cm, Σκληρό εξώφυλλο
  60 όψεις 80 100 120
1 41,49 $ 47,79 $ 54,10 $ 60,40 $
2 39,42 $ 45,40 $ 51,39 $ 57,38 $
3 37,34 $ 43,01 $ 48,69 $ 54,36 $
4 35,27 $ 40,62 $ 45,98 $ 51,34 $
5 35,27 $ 40,62 $ 45,98 $ 51,34 $
6 33,19 $ 38,24 $ 43,28 $ 48,32 $
7 33,19 $ 38,24 $ 43,28 $ 48,32 $
8 31,12 $ 35,85 $ 40,57 $ 45,30 $
9 31,12 $ 35,85 $ 40,57 $ 45,30 $
10+ 31,12 $ 35,85 $ 40,57 $ 45,30 $

Μέγεθος: 29x29 cm (Giant μέγεθος.)


τεμ. Photobook 29x29 cm, Σκληρό εξώφυλλο
  60 όψεις 80 100 120
1 55,32 $ 63,73 $ 72,13 $ 80,53 $
2 52,56 $ 60,54 $ 68,52 $ 76,51 $
3 49,79 $ 57,35 $ 64,92 $ 72,48 $
4 47,02 $ 54,17 $ 61,31 $ 68,45 $
5 47,02 $ 54,17 $ 61,31 $ 68,45 $
6 44,26 $ 50,98 $ 57,70 $ 64,43 $
7 44,26 $ 50,98 $ 57,70 $ 64,43 $
8 41,49 $ 47,79 $ 54,10 $ 60,40 $
9 41,49 $ 47,79 $ 54,10 $ 60,40 $
10+ 41,49 $ 47,79 $ 54,10 $ 60,40 $

Τέλος αποστολής και επεξεργασίας:
Όταν πληρώνετε εκ των προτέρων (Πιστωτική κάρτα, Πληρωμή μέσω PayPal, Μεταφορά χρημάτων): 17,00 $
Η παράδοση είναι δωρεάν, από το 3 τεμ!

Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την επικοινωνία με το διακομιστή. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο!
Αν συνεχιστεί αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα, πατήστε F5 ή πατήστε στο κουμπί ανανέωσης!
Επανάληψη δοκιμής σε δευτερόλεπτα ...