Τιμές

Τιμές επαγγελματικές κάρτες:

Τιμή ανά συσκευασία. (1 Πακέτο = 1 Πρόσωπο)
ΗΠΑ, Δολάριο ΗΠΑ (USD)


τεμ. 1 όψη (4+0) 2 όψεις (4+4) Κόστος μεταφοράς. *
60 30,20 $ 48,33 $ 8,13 $
100 32,53 $ 52,04 $ 8,13 $
150 37,17 $ 59,48 $ 8,13 $
200 41,82 $ 66,91 $ 5,81 $
250 48,79 $ 78,07 $ 5,81 $
300 52,28 $ 83,64 $ 0,00 $
400 55,76 $ 89,22 $ 0,00 $
500 61,57 $ 98,51 $ 0,00 $
600 70,86 $ 113,38 $ 0,00 $
700 75,51 $ 120,82 $ 0,00 $
800 85,97 $ 137,55 $ 0,00 $
900 92,94 $ 148,70 $ 0,00 $
1000 97,58 $ 156,13 $ 0,00 $
1100 102,23 $ 163,57 $ 0,00 $
1200 108,04 $ 172,86 $ 0,00 $

Φωτογραφία τιμές ημερολόγιο:

Τιμή ανά τεμάχιο.
ΗΠΑ, Δολάριο ΗΠΑ (USD)


τεμ. Ημερολόγιο τοίχου A3 Ημερολόγιο τοίχου A4 Desktop ημερολόγιο Κόστος μεταφοράς. *
1 26,72 $ 24,40 $ 23,23 $ 17,43 $
2 25,56 $ 23,23 $ 22,07 $ 17,43 $
3 24,40 $ 22,07 $ 20,91 $ 0,00 $
4 23,23 $ 20,91 $ 19,75 $ 0,00 $
5 22,07 $ 19,75 $ 18,59 $ 0,00 $
6 20,91 $ 18,59 $ 17,43 $ 0,00 $
7 19,75 $ 18,59 $ 17,43 $ 0,00 $
8 19,75 $ 18,59 $ 17,43 $ 0,00 $
9 19,75 $ 18,59 $ 17,43 $ 0,00 $
10+ 19,75 $ 18,59 $ 17,43 $ 0,00 $

τιμές Photobook:

Τιμή ανά τεμάχιο. (Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
ΗΠΑ, Δολάριο ΗΠΑ (USD)


Μέγεθος: 20x20 cm (κανονικό μέγεθος)


τεμ. Φωτογραφία φυλλάδιο 20x20 cm, Συρραμμένα Photobook 20x20 cm, Σκληρό εξώφυλλο Κόστος μεταφοράς. *
  10 όψεις 20 40 60 όψεις 80 100 120  
1 14,34 $ 17,21 $ 22,23 $ 28,33 $ 32,63 $ 36,94 $ 41,24 $ 17,43 $
2 13,63 $ 16,35 $ 21,12 $ 26,91 $ 31,00 $ 35,09 $ 39,18 $ 17,43 $
3 12,91 $ 15,49 $ 20,01 $ 25,50 $ 29,37 $ 33,24 $ 37,12 $ 0,00 $
4 12,19 $ 14,63 $ 18,90 $ 24,08 $ 27,74 $ 31,40 $ 35,05 $ 0,00 $
5 12,19 $ 14,63 $ 18,90 $ 24,08 $ 27,74 $ 31,40 $ 35,05 $ 0,00 $
6 11,48 $ 13,77 $ 17,79 $ 22,66 $ 26,11 $ 29,55 $ 32,99 $ 0,00 $
7 11,48 $ 13,77 $ 17,79 $ 22,66 $ 26,11 $ 29,55 $ 32,99 $ 0,00 $
8 10,76 $ 12,91 $ 16,68 $ 21,25 $ 24,47 $ 27,70 $ 30,93 $ 0,00 $
9 10,76 $ 12,91 $ 16,68 $ 21,25 $ 24,47 $ 27,70 $ 30,93 $ 0,00 $
10+ 10,76 $ 12,91 $ 16,68 $ 21,25 $ 24,47 $ 27,70 $ 30,93 $ 0,00 $

Μέγεθος: 20x29 cm (μέγεθος Α4.)


τεμ. Φωτογραφία φυλλάδιο 20x29 cm, Συρραμμένα Photobook 20x29 cm, Σκληρό εξώφυλλο Κόστος μεταφοράς. *
  10 όψεις 20 40 60 όψεις 80 100 120  
1 21,52 $ 25,82 $ 33,35 $ 42,49 $ 48,95 $ 55,40 $ 61,86 $ 17,43 $
2 20,44 $ 24,53 $ 31,68 $ 40,37 $ 46,50 $ 52,63 $ 58,77 $ 17,43 $
3 19,36 $ 23,24 $ 30,02 $ 38,24 $ 44,05 $ 49,86 $ 55,67 $ 0,00 $
4 18,29 $ 21,95 $ 28,35 $ 36,12 $ 41,61 $ 47,09 $ 52,58 $ 0,00 $
5 18,29 $ 21,95 $ 28,35 $ 36,12 $ 41,61 $ 47,09 $ 52,58 $ 0,00 $
6 17,21 $ 20,66 $ 26,68 $ 34,00 $ 39,16 $ 44,32 $ 49,49 $ 0,00 $
7 17,21 $ 20,66 $ 26,68 $ 34,00 $ 39,16 $ 44,32 $ 49,49 $ 0,00 $
8 16,14 $ 19,36 $ 25,01 $ 31,87 $ 36,71 $ 41,55 $ 46,39 $ 0,00 $
9 16,14 $ 19,36 $ 25,01 $ 31,87 $ 36,71 $ 41,55 $ 46,39 $ 0,00 $
10+ 16,14 $ 19,36 $ 25,01 $ 31,87 $ 36,71 $ 41,55 $ 46,39 $ 0,00 $

Μέγεθος: 29x29 cm (Giant μέγεθος.)


τεμ. Φωτογραφία φυλλάδιο 29x29 cm, Συρραμμένα Photobook 29x29 cm, Σκληρό εξώφυλλο Κόστος μεταφοράς. *
  10 όψεις 20 40 60 όψεις 80 100 120  
1 -- -- -- 56,66 $ 65,27 $ 73,87 $ 82,48 $ 17,43 $
2 -- -- -- 53,83 $ 62,00 $ 70,18 $ 78,35 $ 17,43 $
3 -- -- -- 50,99 $ 58,74 $ 66,48 $ 74,23 $ 0,00 $
4 -- -- -- 48,16 $ 55,48 $ 62,79 $ 70,11 $ 0,00 $
5 -- -- -- 48,16 $ 55,48 $ 62,79 $ 70,11 $ 0,00 $
6 -- -- -- 45,33 $ 52,21 $ 59,10 $ 65,98 $ 0,00 $
7 -- -- -- 45,33 $ 52,21 $ 59,10 $ 65,98 $ 0,00 $
8 -- -- -- 42,49 $ 48,95 $ 55,40 $ 61,86 $ 0,00 $
9 -- -- -- 42,49 $ 48,95 $ 55,40 $ 61,86 $ 0,00 $
10+ -- -- -- 42,49 $ 48,95 $ 55,40 $ 61,86 $ 0,00 $

* Όταν πληρώνετε εκ των προτέρων. (Πιστωτική κάρτα, Πληρωμή μέσω PayPal, Μεταφορά χρημάτων). SWIFT Μεταφορά χρημάτων: +10€. Τα μετρητά κατά την παράδοση (εάν υπάρχει) έχει μια ξεχωριστή χρέωση.

Υπήρξε ένα σφάλμα κατά την επικοινωνία με το διακομιστή. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο!
Αν συνεχιστεί αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα, πατήστε F5 ή πατήστε στο κουμπί ανανέωσης!
Επανάληψη δοκιμής σε δευτερόλεπτα ...